Услуги за родители Частен Детектив

услуги за родители при проблемни деца с дрога наркотици

Дискретно наблюдение: Социални проблеми в детството.

Да си родител е не само биологичен инстинкт, който „магически” се появява веднага щом се роди дете във Вашето семейство.

Това е отговорност, която сякаш събира в себе си познанието и инстинкта, чувствителността и търпението, готовността да разбираме и подкрепяме детето си, както и способността да не се страхуваме от кризите по пътя към превръщането му в зрял човек.

Наркотиците и нашите деца

 

Нашата частна детективска агенция предлага услуга, подходяща за особено чувствителни случаи, свързани с деца в затруднение.
Новите начини на забавление често са причина за рисково поведение сред децата, тийнейджърите и младите възрастни.

Разнообразният набор от фактори, водещи до рисково поведение, показва значението на контекстната превенция.

Задължително е да се идентифицират различните контексти, в които тийнейджърът се сблъсква с опасни среди (консумация на наркотици или алкохол, претърпени или причинени физически заплахи).

Вниманието, подкрепата и бдителността със сигурност са първите стъпки, които трябва да предприемете, но дискретното наблюдение и отстраняването на проблема са все средства за разглеждане, за да се избегне опасността.  За да помогнем  на родителите и да ги успокоим, ние посочваме контекста и средата, в които са замесени децата им, както и техните рискове в поведението.

Внимателното наблюдение на навиците на човека ще улесни вземането на решения относно мерките, които трябва да се предприемат, за да се защити и повлияе положително на тяхното поведение. Ние научаваме информация, която може да помогне на семействата да предприемат ранни превантивни мерки.

Частни детективски услуги: наркотици и алкохол.

Нощният живот на днешната младеж  често е сцена на различни ексцесии и невъздържано поведение. Това поведение може да доведе до сериозни последствия върху живота на някои млади хора.

Груповият ефект може да има положително или отрицателно въздействие върху най-уязвимите лица. През тийнейджърските години употребата на наркотици или алкохол, както и агресивното поведение и дребните престъпления обикновено са резултат от натиск от страна на връстници от техния кръг от познати. Медиите също играят основна роля в образите, които се предават на младите хора.

Не е необичайно да видите редовната употреба на наркотици и алкохол, предавани като начин на живот в много филми, телевизионни предавания или музикални текстове. Фактът, че този вид консумация е станал доста често срещан, кара някои млади хора да имитират своите връстници и да възприемат тези неразумни практики.
В Швейцария алкохолът е стока на ниска цена, която се предлага навсякъде, почти по всяко време. От международна гледна точка Швейцария е сред страните с високо ниво на потребление.

В резултат на това децата и юношите са изложени на алкохол в много млада възраст. 10% от момчетата на 13 години вече са консумирали алкохол. Това ниво на консумация е причина за безпокойство, като се има предвид, че ранната или честа консумация през юношеството създава повишен риск от проблеми, свързани с алкохола в бъдеще.

Тревожно е, че на 13-годишна възраст един на петима юноши консумира пет алкохолни напитки поне веднъж месечно. През тийнейджърските години и ранната зряла възраст младите хора експериментират с всякакъв вид поведение и често поемат безразсъдни рискове.

За повечето младежи това е временна фаза, но понякога възниква кризисно състояние и създава висок риск от последствия. Когато млад човек преживява труден период, отношението им се променя.

От този момент нататък е важно да бъдете внимателни към признаци, които могат да показват рисково поведение и да помислите за превантивен родителски контрол, преди да е станало твърде късно. За да се успокоите за социалното поведение на детето си, най-добре да ползвате нашата услуга за дискретно наблюдение.  Ако бъдат идентифицирани проблеми, можете да действате съответно и да предпазите детето си от физически или морални наранявания, правни проблеми и други опасности, свързани с консумацията на наркотици и алкохол.

Частни детективски услуги: тормоз и унижение.

Грубостта сред младите хора не е нищо ново. Въпреки това, интензивността на насилието и агресията, наблюдавани между тийнейджърите днес, може да бъде много повече от невинно „дразнене или шега“.

Обикновено тормозът възниква в училищната среда, когато детето е извън надзора на възрастните. Има две основни категории - тормоз и унижение.
„Тормозът“ е престъпление, често придружено от насилие. Често се случва около училищната обстановка и обикновено се прави от ученици, които са по-големи от жертвите си.

Побойникът изисква пари или ценности и дори може да принуди жертвите да правят домашни за тях. В случай на отказ, заплахата от отмъщение плаши детето достатъчно, така че да се съобрази с исканията. Тази практика на сплашване поставя жертвите в състояние на пълно мълчание и ги хвърля в порочен цикъл, който е труден за разрешаване.

Актът на многократно изнудване създава атмосфера на страх и ежедневно опасение за детето. Изграждането на самочувствие и взаимоотношения с другите се променя в резултат на натиска, създаден от този тип злоупотреби. Жертвата има тенденция внезапно да се изолира от другите и да се оплаква от безсъние или стомашни болки.

Това поведение се отразява и на успеха в училище,който драстично спада.

„Унижението“  е форма на тормоз, насочена най-често към новодошлите. Практикувано в училищна и социално-образователна среда, унижението има за цел да символизира иницииране на човек в група, включваща ново братство, социалност, екип и др. Това включва практикуването на ритуали, предизвикателства и други дейности, включващи тормоз, злоупотреба или унижение. Жертвите често (волно или неволно) са накарани да търпят или извършват унизителни действия.

Заплахата, тормозът и многократното малтретиране могат да доведат до психологически смущения в детето, което се сблъсква с тези поведения. Жертвата е затворена в мълчание и е трудно родителите или учителите да придобият ясно разбиране за действителните събития.

Семействата често бъркат тормозът за кражба. За да спрете този вид тормоз, трябва да изпратите доклад за наблюдение на съответните хора (училища, полиция или други родители).

След установяване на фактите и идентифициране на главните виновници, законните представители на жертвата могат да предприемат адекватни мерки за защита на детето си.

 

КАКВО СА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА?

Това са психо-активни вещества /ПАВ/, които въздействат на централната нервна система и променят възприятието, съзнанието, настроението и поведението на човека, който ги е употребил.

Наркотиците съществуват в различна форма – течна, на прах, на таблетки.

Те може да са с естествен или синтетичен произход.

Психоактивните вещества въздействат и на психиката, и на тялото и предизвикват физическа и/или психическа зависимост.

ВИДОВЕ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Видовете наркотици могат да се разделят условно на тежки и леки:

  • Тежки наркотици: опиати,морфин, хероин, кодеин, метадон; алкохол – всички видове спиртни напитки; амфетамини – амфетамин, метаамфетамин, екстази; халюциногени – ЛСД, паркизан, гъби;  инхаланти – ацетон, бензол, хлороформ; - кокаин – листа от кока, паста от кока, кокаин, крек.
  • Леки наркотици: производни на канабиса- марихуана, хашиш, хашишово масло;  никотин – цигари и тютюн;  кофеин – чай, кафе, какао, кола.

ЗАЩО ДЕЦАТА УПОТРЕБЯВАТ НАРКОТИЦИ?

Отговорът не е еднозначен и категоричен, тъй като и моти- вите за употреба са различни, последствията също.

Най-често посочваните причини са:  от любопитство; - за удоволствие; - желание за принадлежност към групата; - от скука; - за да се отстрани психологическия стрес; - за да покажат, че са самостоятелни личности

СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ ПРОБЛЕМИ

Физически – заразяване с Хепатит В и С, ХИВ/СПИН, сепсис, увреждане на сърцето, тежко пора- жение на бъбреците, остра дихател- на и сърдечна недостатъчност;

Психически – депресия с чести самоубийства, състояние на обърканост и халюциноза;

Социални – проблеми в семейството; проблеми в училището и работата – чести закъснявания и грешки, уволнение или прекъсване на обучението; проблеми с правни- те органи и полицията – противооб- ществени прояви, кражби, насилие, скитничество и катастрофи.