Детективска легитимация Частен Детектив

Важна част от Детективската дейност е Легитимацията на един Частен Детектив.

Всеки Частен Детектив трябва да притежава Детективска Значка и Карта като горепосочените, като Детективската значка, трябва да има идентичен персонален номер със Детективската карта.

Освен че е необходима за доказване статусът на Частен Детектив, то легитимацията спомага за работат на един професионалист, помагайки му като вдъхва респект и уважение, и осигурява по бърз и лесен достъп до търсената от Детектива информация.
Моля изисквайте от всеки Частен Детектив да се легитимира.

Важна част от Детективската дейност е Легитимацията на един Частен Детектив.