Разследване на подкуп

Частен Детектив Частни разследвания 0 Comments
Разследване на подкуп

⚡️ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПОДКУП ⚡️

🔎 Подкуп е получаване от страна на длъжностно лице на материални ценности, пари или предмети или на някаква материална облага или услуга за действие, или бездействие, в интерес на даващия подкупа, което това лице може или трябва да изпълни по силата на своето служебно положение.

🔎 Формите на подкупа биват пасивен и активен.

🔸Вземане на подкуп или така наречения пасивен подкуп
🔸Даване на подкуп, известен също така като активен подкуп

Обектът и на двата вида подкупи е един, защото засегнати са обществените отношения свързани с дейността на държавния апарат.

🔎 Средство за извършване на подкупи може да бъде само материална облага.Това може да е дар, който може да бъде под формата на вещи, пари или други материални ценности.

🔎 Средство на подкуп може да бъде и такава материална облага, която е характерна за действащото облигационно право.
Това може да бъде прехвърляне на вземане, имуществено обезпечение или опрощаване на дълг.

🔎 Субект на подкупа особено на пасивния може да бъде само длъжностно лице.
Това е разликата с активния подкуп където субект може да е всяко наказателно-отговорно лице.

🔎 Получаването на подкупа всъщност е основни мотив на длъжностното лице да наруши задълженията си.
В правната си обосновка подкупът е една двустранна формална, реална сделка, която обаче е нищожна поради противоречие със закон.

🔰 Свържете се с Детективска Агенция НАС-Груп или полицията, ако имате подозрения.
🔰 Доверете се на най-модерната детективска агенция в България НАС-Груп
🔰 Изградена по съвременни стандарти и отговаряща на Вашите нужди
🔰 Насочена изцяло към решаването на Вашите проблеми

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *