Власните родители – какви са те?

Частен Детектив Частни разследвания 0 Comments

⚡ВЛАСТНИ РОДИТЕЛИ – Какви са те?⚡

🛡 Детективска Агенция НАС-Груп Ви днес ще Ви запознае с профила на властните родители. Деца, чиито родители са изразявали топлота и отзивчивост имат по-високо ниво на удоволетворение и по-добро самочувствие през ранната, средната и късната фаза на зрелия си живот.

◼ Властните родителиози са родители, които се опитват да контролират живота на децата си изцяло и за колкото се може по-продължителен период от време. Използват предимно манипулативни техники, чрез които провокират чувство на вина, зависимост, покорство и несамостоятелност. Така децата се формират като недостатъчно зрели и силно тревожни индивиди, с нестабилен “Аз”-образ, доминиран от преживявания на обща безпомощност и неадекватност. При тях е нарушен нормалният процес на еманципация от родителите, което предопределя проблемна “Его”-идентичност, колебания в самооценката и недостатъчна зрелост в поведението.

◼ Като възрастни могат лесно да бъдат доминирани и контролирани от властни и авторитетни фигури, към които правят лесен пренос поради изградената в детството склонност към подчинение, зависимост и външен контрол.

Отношенията им с родителите са неискрени и амбивалетни, прикриващи дълбоката им лична неудовлетвореност от несъстоялата се еманципация, за което приписват вина на родителите си и същевременно никога не им се противопоставят или упрекват за това.

◼ Децата на властните родители трупат скрита агресивност, която в повечето случаи проявяват пасивно като натякване, мърморене, клюкарстване, излишна педантичност и други форми на пасивна агресивност.

◼ Чувството за лична несъстоятелност ги кара да преживяват болезнено успехите на другите и да формират нагласи на завист и озлобеност към тях.

◼ Тези хора са склонни да съставят дългосрочни планове за отмъщение, които обикновено реализират скрито и анонимно поради ниското си самочувствие и страх от евентуалните последици. Нарушеното им чувство за идентичност лесно може да мотивира присъединяването им към престъпни групи, с които бързо се идентифицират и стават безкритични изпълнители на желанията на лидера на групата.

◼ По този начин те до известна степен успяват да притъпят чувството за безпомощност и безсилие, което неизбежно формират още в детството си. Децата на властните родители изпитват страх и същевременно неосъзната враждебност към тях. Тази враждебност понякога се проявява като “пренесена агресия” срещу по-слаби хора или хора в неравностойно социално положение.

Власните родители – какви са те?


Работим за Вас 24/7 🔥
ℹ️ https://detektivi.bg/
#детективскаагенция #детективи #частендетектив #психолог #власт #психология #семейство #родители #децаиродители #себепознание #личностноразвитие #мотивация #ментор #бъдиуспешен #несеотказвай #Подкрепа #помощ #полезнинавици #самоусъвършенстване

 

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *