Разследвания на отвличания

Частен Детектив Частни разследвания 0 Comments
Разследвания на отвличания

⚡️ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОТВЛИЧАНИЯ ⚡️

🔎 Oтвличането (също похищение) е незаконно транспортиране и задържане на човек срещу волята му. Това е тежко престъпление.
Отвличането обикновено, но не винаги, се извършва чрез сила или с всяване на страх.

Така например, извършителят може да използва оръжие, за да накара жертвата да влезе в превозно средство, но дори и жертвата да бъде подлъгана в превозното средства без насилие (например, мислейки че се качва в такси), това пак се счита за отвличане.

🔎 Отвличането може да бъде извършено с цел искане на откуп, който да се вземе в замяна на освобождаване на жертвата, или за други незаконни дейности. То може да бъде придружено с телесна повреда.

Когато целта на отвличането е да служи като средство за изнудване (жертвата да бъде освободена само, ако са изпълнени определени условия), в криминален, политически, военен или друг контекст, става дума за вземане заложници. Отвличанията най-често са със цел откуп

🔎 Издирването на отвлечено лице представлява комплекс от мероприятия, осъществявани от Детективска агенция НАС-Груп. Разследване на отвличанане се осъществява и във взаимодействие със съдействието на различни служби.

Издирването на отвлечено лице е свързано с множество от различни справки и регистри:

🔸 документални фондове, намиращи се във ведомствата, в които е необходимо да се извърши справка за издирвания обект;

🔸 задълбочено проучване на отвлеченото лице по местоживеене и по месторабота с цел установяване на неговите връзки и местопребиваването му;

🔸 организиране и провеждане на издирвателни мероприятия сред близки, роднини, приятели и съученици на обекта, за които има данни или се предполага, че ще влязат във връзка с него;

🔸 извършване на явни проверки, огледи и претърсвания на всички места, за които има данни, че лицето може да се укрие;

🔸 търсене и изземване следи в помещение и от вещи, с които отвлеченото лице е имало контакт.

🔰 Доверете се на най-модерната детективска агенция в България НАС-Груп
🔰 Изградена по съвременни стандарти и отговаряща на Вашите нужди
🔰 Насочена изцяло към решаването на Вашите проблеми

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *